تلفن تماس : ۴۰۸۰-۰۳۱ | ۳۲۲۵۲۵۵۵-۰۳۱

چهارباغ عباسی

قالیشویی چهارباغ اصفهان

قالیشویی چهارباغ عباسی اصفهان

قالشویی محدوده چهارباغ، استانداری و سپه اصفهان خیابان تاریخی چهارباغ عباسی شهر اصفهان از دو طرف سی و سه پل به سمت شمال و جنوب شهر اصفهان امتداد یافته است….

تماس تلفنی