تلفن تماس : ۴۰۸۰-۰۳۱ | ۳۲۲۵۲۵۵۵-۰۳۱
logo-moayedi

فرش ماشینی

فرش 1200 شانه فرش 700 شانه فرش دستباف فرش ماشینی فرش 700 شانه بخریم یا فرش 1200 شانه؟

فرش 700 شانه یا 1200 شانه ؟

فرش ۷۰۰ شانه بخریم یا فرش ۱۲۰۰ شانه؟ آیا میدانید شانه فرش چیست؟ قبل‌ از‌ پرداختن به تفاوت فرش های ۷۰۰ و ۱۲۰۰ شانه بهتر است بگوییم که منظور از…

تماس تلفنی