تلفن تماس : ۴۰۸۰-۰۳۱ | ۳۲۲۵۲۵۵۵-۰۳۱
logo-moayedi

روتختی

بالشت پتو روتختی شستن روتختی کارهای منزل کارهای منزلبالشت کارهای منزلبالشتبالشت

شستن روتختی در منزل

روش های شستشوی روتختی در منزل تفاوت شستشوی فرش های ۷۰۰ و ۱۲۰۰ شانه در قالیشویی مویدی شستن فرش با بیش از 1000 شانه در قالیشویی مویدی با دیگر کارخانه…

تماس تلفنی