شستشوی موکت

شستشوی موکت2019-11-27T11:02:09+03:30

شستشو و خشکشویی موکت، با کیفیت بالا در این قالیشویی مویدی انجام می‌شود.

مراحل شستشوی موکت

در این قسمت، پروسه شسشتو و خشکشویی موکت که از مرحله دریافت موکت شروع و تا مرحله شسشتو و تحویل دوباره آن ادامه دارد، توضیح می دهیم:

 1- ابتدا موکت، تحویل کارشناس مربوطه می‌شود و او به بررسی موکت و سنجش آن برای جوابدهی به انواع شوینده ها می‌پردازد.

2-  موکت در مرحله خاک‌گیری قرار داده می‌شود. یعنی با استفاده از نیروی انسانی و دستگاه، ابتدا خاک و گرد و غبار موجود، گرفته می‌شود.

3- موکت وارد چرخه شستشو می‌شود و در ابتدا به شیوه اسلامی آبکشی می‌شود.

4- با استفاده از مواد شوینده ملایم، ابتدا مودم لکه‌گیری می‌شود.

5- سپس، لکه‌های سخت و پایدار خودشان را نمایش می‌دهند و با ظاهر شدن لکه‌های سخت آنها را با مواد شوینده سخت می‌شوییم.

6- بعد از آن موکت وارد مرحله آبکشی با دستگاه و پاروهای مکانیکی می‌شود.

7- در نهایت، موکت به ناظر کیفی سپرده می‌شود تا تمیزی آن تایید شود و پس از آن وارد مرحله خشک شدن می‌شود.

انواع موکت

همانطور که می‌دانید موکت‌ها شامل 3 دسته است.

1- پرزدار  2- طرح دار 3- معمولی

در قالیشویی مویدی شستشوی تمامی انواع موکت با حفظ کیفیت و زیبایی آنها انجام می‌شود.

شماره تلفن دفتر اصفهان: 4080-031