خدمات تکمیلی

خدمات تکمیلی2019-11-27T11:05:32+03:30

بازسازی و زیبا سازی ریشه و شیرازه

الیافی که در پی تار فرش و چله آن آمده‌اند را ریشه می‌گویند که این ریشه‌ها نقش بسیار مهمی در تکمیل زیبایی فرش و قالی دارند. گاهی اوقات ریشه‌ها دچار آسیب می‌شوند که در بخش رفوگری این آسیب‌ها بازسازی شده و اصلاح می‌شوند اما در بخش زیباسازی و خدمات تکمیلی گاهی اوقات برخی فرش‌ها ریشه ندارند که مشتری، خود تقاضای ریشه زنی می‌کند و این کار برای او انجام می‌شود.

همچنین کناره‌های طولی فرش را شیرازه آن می‌گویند که شیرازه هم می‌تواند به درخواست مشتری در کنار فرش قرار بگیرد.

رنگبرداری و اصلاح رنگ فرش

رفع هرگونه مشکل رنگ در فرش توسط قالیشویی مویدی انجام می‌شود. گاهی اوقات فرش‌ها به دلیل نزدیکی به رطوبت یا شستشوی ناصحیح، رنگ‌هایش با هم مخلوط شده و شکل بسیار نازیبایی را به فرش می‌دهد که ما با استفاده از ابزار و رنگ‌های مخصوص، کار لکه‌برداری و اصلاح رنگ را انجام می‌دهیم.

از بین بردن شکستگی و چروک‌های پایدار

گاهی اوقات فرش‌ها به دلیل قرار گرفتن در زیر اجسام بزرگ همچون کمد و میز و یا تا زدن ناصحیح، دچار شکستگی یا خط و چروک افتادگی می‌شوند. در قالیشویی مویدی با استفاده از دستگاه‌های مخصوص، فرش‌ها و قالی‌های شما به حالت اول باز می‌گردند و مشکل شکستگی آن را رفع می‌شود.

پرداخت و موگیری

حتما برای شما هم بارها و بارها پیش آمده است که با پرزهای فرشی که تازه خریده‌اید مواجه شده‌اید. این پرزها ممکن است علاوه بر فرش به دیگر قسمت‌های خانه هم منتقل شود و چهره کثیف و نامرتبی را به خانه بدهد. قالیوشی مویدی برای رفع این مشکل، در بخش پرداخت و موگیری به از بین بردن این پرزها پرداخته است و سطح فرش را صاف و پرداخت می‌کند. این کار علاوه برحفظ سلامت فرش موجب زیباتر شدن آن و بیشتر به چشم آمدن طرح و نقش‌های آن می‌شود.

 

شماره تلفن دفتر اصفهان: 4080-031